Misje

Misje

 

Misje afrykańskie.
Ewangelizacja na wschodzie.


Szczególnym zadaniem Zgromadzenia jest praca misyjna, czyli krzewienie wiary chrześcijańskiej tam, gdzie jej jeszcze lub już nie ma. (ZŻ 22)


Współpracujemy przy zakorzenianiu Kościoła w miejscowej kulturze i troszczymy się o kształtowanie grup kościelnych i żywych wspólnot parafialnych. (ZŻ 211)


Uczestnicząc w troskach i nadziejach drugiego człowieka chcemy dawać świadectwo Bożej dobroci. (ZŻ 102)


Siostry Pallotynki z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, realizując te szczególne zadania obecnie posługują:

 1. w Rwandzie,
 2. w Republice Demokratycznej Konga,
 3. w Kamerunie,
 4. na Białorusi,
 5. na Ukrainie,
 6. w Rosji.

Ze względu na apostolski charakter Zgromadzenia Siostry wykonują rozmaite posługi apostolskie odpowiadając tym samym na znaki czasu:

 • pomagają w pracy duszpasterskiej przy parafiach,
 • katechizują dzieci, młodzież, dorosłych,
 • prowadzą wspólnoty:
  • dziecięce,
  • młodzieżowe,
  • małżeństw,
  • ludzi niepełnosprawnych,
  • Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
 • organizują rekolekcje, dni skupienia,
 • prowadzą ośrodki zdrowia, ośrodki dożywiania, przedszkola, świetlice dla dzieci, charytatywne kuchnie dla biednych.

Służąc człowiekowi stworzonemu na obraz i podobieństwo Boga oddają cześć Stwórcy, czyniąc wszystko dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i zbawienia dusz.